Farnost Fulnek

Církevní silvestr

V sobotu 25. listopadu v 16:00 proběhne v sále MKC Fulnek tradiční církevní silvestr.

Těšit se můžeme na zábavu pro malé i velké, bohaté občerstvení a živou hudbu. Zároveň bude možno zakoupit vstupenky na farní ples, který se uskuteční 13. ledna 2018.  

Sbírka

Příští neděli je sbírka na podporu biblického apoštolátu.

Katolické kalendáře

V sakristii si můžete koupit katolické kalendáře na rok 2018. 

Příprava k zasvěcení farnosti

V rámci přípravy na zasvěcení naší farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie putuje po rodinách soška Panny Marie Fatimské. Ti z Vás, kteří mají zájem přijmout Pannu Marii Fatimskou do svých domovů, ať se přihlásí v zákristii.

Sošku Panny Marie Fatimské si zájemci vyzvednou po nedělní mši svaté v zákristii a další neděli ji přinesou zpět do kostela. Během týdne je možné půjčit sošku svým blízkým do jejich domovů.

Všech svatých a pobožnosti

Ve středu 1. listopadu slavíme slavnost Všech svatých a ve čtvrtek 2. listopadu vzpomínku na všechny věrné zemřelé.

Pořad bohoslužeb v kostele ve Fulneku:

1. listopadu – 18:00
2. listopadu – 9:00 a 18:00

Mše svaté s pobožností za věrné zemřelé na hřbitově budou na vesnicích takto:

středa 1. listopadu:

16:00 - Stachovice,
17:00 – Děrné,

čtvrtek 2. listopadu:

16:00 – Lukavec,
17:00 - Vrchy

Sbírka na podporu papežských misijních děl

Příští neděle je dnem modliteb za misie. Sbírka této neděle je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.

Pohřeb

V úterý 26. září ve 14 hodin se rozloučíme ve smuteční síni ve Fulneku s zemřelým Vladislavem Vaněčkem. Odpočinutí věčné dej mu Pane.

Sbírka na opravy

Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy.  

Zimní pořad bohoslužeb

Od tohoto týdne bude platit v Děrném a v Lukavci zimní pořad bohoslužeb. Mše svaté budou v 17 hodin.

Svátek Povýšení svatého Kříže

Ve čtvrtek 14. září o svátku Povýšení svatého Kříže zveme na mši svatou v 18 hodin do kostela ve Fulneku a v 19 hodin do kostela v Lukavci.

Stránky

Subscribe to Farnost Fulnek