Farnost Fulnek

První pátek v měsíci

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 

Poděkování

Děkujeme sboru, varhaníkovi, mládeži, ministrantům, ženám, které zdobily kostel a napekly dobroty, těm, kteří připravili čaj a všem ostatním, kteří se zasloužili o krásné prožití svátku Božího milosrdenství.

Pouť do Krakowa

V pondělí 8. května zveme na pouť do Krakowa

Program pouti:

  • mše svatá v bazilice Božího milosrdenství  Krakow Lagiewniky 

  • presentace centra Božího milosrdenství – návštěva cely a hrobu sv. sestry Faustyny 

  • komentována prohlídka Centra svatého Pavla II. 

  • návštěva historického centra Krakowa s hradem Wawelem. 

Cena poutního zájezdu je 400 Kč.

Odjezd z Fulneku náměstí v 5:15. Svačinu s sebou.

Pouť k sv. Jiří - Vrchy

V neděli 30. dubna srdečně zveme do Vrchů na pouť k svatému Jiří.

Z Fulneku půjde pěší pouť. Sraz bude ve 13 hodin u kostela svatého Josefa. Ve Vrchách začne poutní mše svatá v 15 hodin. Hlavním celebrantem mše svaté bude o. Petr Bohačík, farář z Březové.

Letní pořad bohoslužeb

Od úterý bude platit na vesnicích letní pořad bohoslužeb: Stachovice 17 hodin, Děrné 19 hodin, Lukavec 19 hodin.

Poděkování

Děkujeme varhaníkům, sboru, mládeži, ministrantům, ženám, které zdobily kostel a všem ostatním, kteří se zasloužili o krásné prožití svatého týdne. 

Svěcení pokrmů

Příští neděli na Boží hod velikonoční budeme po mši svaté světit pokrmy.

Půst

V pátek dodržujeme přísný půst a v sobotu se doporučuje zdrženlivost od masa.

Návštěvy nemocných

Na Velký pátek budeme ve Fulneku a na vesnicích od 9 hodin navštěvovat nemocné a doneseme svaté přijímání.

Velikonoční obřady

Na obřady Velikonočního třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) zveme do kostela ve Fulneku.

Na Zelený čtvrtek začne liturgie v 18 hodin.

Na Velký pátek zveme v 15 hodin k modlitbě noveny a korunky k Božímu milosrdenství a v15:20 k modlitbě křížové cesty. Obřady Velkého pátku budou zahájeny v 16 hodin.

Na vigilii Zmrtvýchvstání Páně zveme v sobotu 19 hodin.

Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně zveme na mši svatou: 7:30 Stachovice, 8:00 Lukavec, 9.00 Fulnek, 10:30 Děrné a Vrchy.

Na Velikonoční pondělí bude pořad bohoslužeb jako v neděli.  

Stránky

Subscribe to Farnost Fulnek