Farnost Fulnek

Květná neděle

Příští neděle je poslední postní neděle – Květná. Koná se na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou. Přineste sebou na mši svatou ratolesti.  

První pátek v měsíci

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a navštívíme nemocné.  

Sbírka na potřeby diecéze

Příští neděli bude sbírka na potřeby diecéze.

Postničky

Také v letošním roce si můžete vzadu v kostele vzít papírové krabičky „postničky“ a přes postní dobu si do ní odkládat finanční prostředky ušetřené v rámci sebezapření (např. je možné se zříct nebo alespoň třeba omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, internet, luxus nebo jinou spotřebu, která není pro život nezbytně nutná…) a ušetřit tak peníze, které v naší farnosti věnujeme na pomoc lidem těžce nemocným nebo postiženým a matkám s dětmi v tísni.

Sbírka na opravy

Příští neděli (5.3.) bude pravidelná sbírka na opravy.  

První pátek v měsíci

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Tento týden budeme navštěvovat nemocné.  

Křížová cesta

Každý pátek ve Fulneku a během týdne na vesnicích se půl hodiny před mší svatou koná křížová cesta. Zveme vás všechny na křížovou cestu, zvláště děti a mládež.  

Popeleční středa

Popeleční středou začínáme postní dobu. Zveme na liturgii s udělováním popelce v 17 hodin do Děrného a v 18 hodin do Fulneku.

V Lukavci, Stachovicích a ve Vrchách bude udělován popelec v neděli 5. března při mši svaté. Popeleční středa je dnem přísného postu.  

Prázdniny

V pondělí začínají našim dětem jarní prázdniny. Pamatujte na ně ve svých modlitbách.

"Svatopetrský haléř"

V neděli 19. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná "Svatopetrský haléř".  

Stránky

Subscribe to Farnost Fulnek