Farnost Fulnek

Sbírka na opravy

Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy.

První pátek v měsíci

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme navštěvovat nemocné.

Příležitost ke svátosti smíření bude na vesnicích půl hodiny před mší svatou a v kostele ve Fulneku v pátek od 17 hodin.  

Adventní představení - KD Děrné

Spolek K Pramenům srdečně zve v pátek 9. prosince v 18 hodin do Kulturního domu v Děrném na adventní předvánoční přípravu při divadelním představení Víti Marčíka - Setkání před Betlémem. Představení je vhodné i pro děti. Lístky je možné zakoupit na místě.  

Děkanátní setkání "Stvoření světa"

Animátoři děkanátu Bílovec zvou děti od 3. do 9. třídy na děkanátní setkání "Stvoření světa". Začínáme v sobotu 3. prosince v 9 hodin ráno  v Městském kulturním centru ve Fulneku. Končíme mší svatou v 9 hodin v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Více informací v kostele na plakátku anebo u Barči Matúšů.  

Plakátek

Roráty

V době adventní v úterý a v pátek v 18 hodin zveme všechny farníky, děti a rodiče na rorátní mše svaté do kostela ve Fulneku.

Letos při rorátních mších svatých budeme společně se svatými putovat do Betléma. Podrobnosti najdete na www.kanan.cz.

V zákristii si můžete za 10 Kč zakoupit Průvodce adventem. Prosíme rodiče o připravení lucerniček nebo lampiček pro své děti.  

Advent

Příští neděli začíná advent, doba ztišení, modlitby a duchovní přípravy na slavnost Narození Páně. Při mši svaté budeme ve všech kostelích žehnat adventní věnce.

Farní silvestr

V sobotu 26. listopadu od 16 hodin se koná v MKC ve Fulneku již tradiční církevní silvestr.

V tomto roce zveme všechny farníky a obzvlášť ty, kteří se farního silvestra ještě nezúčastnili. Využijme tuto příležitost k bližšímu setkání s těmi, kteří patří do naší farní rodiny.

Stejně jako v předchozích letech se můžeme těšit na divadelní scénky, živou hudbu, hry pro děti a bohaté občerstvení.  

Den Bible

Na neděli 13. listopadu připadá Den Bible. U této příležitosti se bude konat sbírka na podporu biblického apoštolátu.

Mše svatá za zemřelé kněze

Na mši svatou za zemřelé kněze oderského děkanátu zveme ve středu 9. listopadu v 9:30 do kostela v Odrách. Mši svatou za zemřelé spolubratry budou sloužit kněží našeho děkanátu.

Sbírka na opravu kostelů

Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy.  

Stránky

Subscribe to Farnost Fulnek