Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Vánoční mše svatá s nedělní platností

Na mši svatou s nedělní platností zveme v sobotu 23. prosince v 17 hodin do kostela ve Fulneku.

Setkání - mladší mládež

Po mši svaté v pátek zveme na setkání mladší mládež.

Zkouška

V pátek zveme v 17 hodin na zkoušku na štědrovečerní vigilii.

Adorace

Ve čtvrtek 7. prosince zveme po mši svaté do kostela ve Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za nová kněžská a řeholní povolání“.

Setkání rodičů k 1. sv. přijímání

V neděli 3. prosince v 15:30 zveme na organizační setkání rodiče dětí, které v tomto školním roce přistoupí k 1. svatému přijímání.

Roráty

V době adventní v úterý a v pátek v 18 hodin zveme všechny farníky, děti a rodiče na rorátní mše svaté do kostela ve Fulneku. Letošní roráty budeme prožívat se sv. Josefem, Strážcem pokladů.

1. pátek v měsíci

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a budeme navštěvovat nemocné.

Svátek sv. Ondřeje

Ve čtvrtek je svátek sv. Ondřeje, apoštola. Zveme na mši svatou do Lukavce a do Fulneku.

Mše svatá pro děti a spolčo

V pátek v 18 hodin zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši svaté zveme mladší mládež na spolčo.

Památka sv. Klementa I.

Ve čtvrtek slavíme památku sv. Klementa I., čtvrtého papeže a mučedníka. Zveme na mši svatou v 17 hodin do Lukavce a v 18 hodin do Fulneku.

Stránky

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice