Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Připomínka sv. Cecílie

Ve středu při mši svaté v 17 hodin v Děrném a v 18 hodin ve Fulneku si připomeneme sv. Cecilii, pannu a mučednici, patronku církevní hudby.

Koncert - Ondrášek

V sobotu 2. prosince v 15 hodin zveme do kostela Nejsvětější Trojice na koncert pěveckého sboru Ondrášek.

A po koncertu zveme do čajovny, kde se při dobrém čaji společně připravíme na nadcházející adventní čas.

III. farní minitábor

Od 17. listopadu od 9 hodin do 18. listopadu do 17 hodin se bude konat III. Farní minitábor pro ministranty. Přihlásit se můžete do 6. listopadu u otce Jozefa nebo u Martina Mužného. Každý, kdo má zájem o účast na táboře, si spolu s rodiči si připraví:

  1. dřevěný meč nebo štít,
  2. tmavé rytířské oblečení. 

Připomínka sv. Martina

V sobotu si připomínáme sv. Martina. Zveme na mši svatou v 8 hodin do kostela ve Fulneku.

Mše svatá pro mládež a spolčo

V pátek si připomínáme památku sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. Zveme v 18 hodin do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši svaté zveme mladší mládež na spolčo.

Posvěcení Lateránské baziliky

Ve čtvrtek slavíme svátek Posvěcení lateránské baziliky. Zveme na mši svatou v 17 hodin do Lukavce a v 18 hodin do Fulneku.

Pobožnost za zemřelé (Fulnek)

V neděli 29. října v 15 hodin zveme na hřbitov ve Fulneku na pobožnost za zemřelé.

Večer chval

Animátoři děkanátu Bílovec zvou v sobotu 28. října v 19 hodin do kostela ve Fulneku na Večer chval. V průběhu večera bude vystavena Nejsvětější Svátost, bude příležitost ke svátosti smíření a možnost přímluvné modlitby. Zpěv povede schola z Oder.

Mše svatá pro děti a spolčo

V pátek v 18 hodin zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši svaté zveme mladší mládež na spolčo.  

Duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou

Děkanát Bílovec zve v sobotu 4. listopadu do kostela a na faru ve Fulneku na duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou na téma „Usmíření až za hranice smrti“.

Program:

15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství,
15:30 přednáška,
17:00 mše svatá za zemřelé.

Stránky

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice