Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

1. pátek v měsíci

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Připomínáme, že příležitost ke svátosti smíření je každý den během týdne půl hodiny před mší svatou. Ve Fulneku budeme v pátek zpovídat už od 17 hodin.

Památka Umučení svatého Jana Křtitele

Ve středu si připomínáme památku Umučení svatého Jana Křtitele. Zveme na mši svatou v 18 hodin do Fulneku a v 19 hodin do Děrného.

Svatba

Dne 25. srpna v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku uzavřou svátostné manželství Petr Dubec z Fulneku a Mária Petrikovičová z Vrútek. Bůh žehnej jejich lásce. 

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

V pátek slavíme svátek svatého Bartoloměje, apoštola. Zveme na mši svatou v 18 hodin do kostela ve Fulneku.

Děrné a Fulnek

Ve středu si při mši svaté v 18 hodin ve Fulneku a v 19 hodin v Děrném připomeneme slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Farní rada a další: Obnova kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku

Členy farní rady a všechny ostatní, kteří se chtějí podílet na projektu „Obnova kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku s části areálu kláštera“ zveme v úterý 14. srpna v 18:45 na faru na setkání, na kterém bude přítomen projektový manažer biskupství p. Miroslav Přikryl.

Připomínka sv. Vavřince

V pátek si při mši svaté v 18 hodin ve Fulneku připomeneme sv. Vavřince, jáhna, který pečoval o chudé a nemocné.

Připomínka sv. Terezie Benedikty od Kříže

Ve čtvrtek si při mši svaté v 18 hodin ve Fulneku a v 19 hodin v Lukavci připomeneme sv. Terezii Benediku od Kříže, vlastním jménem Editu Stein. Řeholnice sv. Terezie zemřela v plynové komoře koncentračního tábora v Osvětimi-Březince, kde ona i její sestra odevzdaly svůj život Bohu jako oběť za svůj lid.

Svátek Proměnění Páně

V pondělí si připomínáme svátek Proměnění Páně. Zveme na mši svatou v 18 hodin do kostela ve Fulneku.

1. pátek v měsíci

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme navštěvovat nemocné. Příležitost ke svátosti smíření bude v pátek od 17 hodin. Srdečně zveme…

Pages

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice