Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Večer chval

Animátoři děkanátu Bílovec zvou v sobotu 28. října do kostela ve Fulneku na Večer chval. V průběhu večera bude vystavena Nejsvětější Svátost, bude příležitost ke svátosti smíření a možnost přímluvné modlitby.

Setkání ministrantů

V pátek po mši svaté zveme na setkání ministranty.

Svátek sv. Lukáše

Ve středu slavíme svátek sv. Lukáše, evangelisty. Zveme na mši svatou v 17 hodin do Děrného a v 18 hodin do Fulneku.

Slavnost sv. Hedviky

V pondělí slavíme slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska a naší diecéze. V naší farnosti si připomeneme sv. Hedviku v úterý při mši svaté v 17 hodin ve Stachovicích a v 18 hodin ve Fulneku.

Sobotní mše svatá a korunka

Mše svatá v sobotu v 8 hodin a korunka k Božímu milosrdenství nebude.

Diecézní ministrantská pouť

V sobotu 14. října bude naše farnost hostit 19. diecézní pouť ministrantů. Program, viz ohláška s plakátkem. Od 14:00 proběhne mše svatá, na kterou jste srdečně zváni.

Hlavním celebrantem bude otec biskup. Prosíme naše ministranty, aby se do poutě zapojili v hojném počtu.

Mše svatá pro děti a spolčo

V pátek v 18 hodin zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši svaté zveme mladší mládež na spolčo.

Připomínka sv. Radima

Ve čtvrtek si připomínáme sv. Radima, jednoho z ochránců naší vlasti. Zveme na mši svatou v 17 hodin do kostela v Lukavci a v 18 hodin do kostela ve Fulneku.

Památka sv. Jana XXIII

Ve středu slavíme památku sv. Jana XXIII., papeže, který byl kanonizován společně s Janem Pavlem II. Zveme na mši svatou v 17 hodin do Děrného a v 18 hodin do Fulneku. 

Setkání - senioři

Ve středu zveme v 8:30 na faru na setkání seniory.

Stránky

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice