Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Adorace

Ve čtvrtek zveme na mši svatou v 18 hodin do kostela ve Fulneku a po mši svaté na adoraci  za prohloubení víry v rodinách a za nová kněžská a řeholní povolání.

Sv. Jan Maria Vianney

V sobotu si při mši svaté v 8 hodin ve Fulneku připomeneme památku sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Sv. Ignáce z Loyoly

V úterý si připomínáme památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze . Zveme na mši svatou v 17 hodin do Stachovic a v 18 hodin do Fulneku.

Mše svatá s poutníky

V sobotu 21. července zveme v 7 hodin do kostela ve Fulneku na mši svatou, kterou budeme slavit společně s poutníky pěší pouti Fulnek – Slavkovice.

První pátek v měsíci

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a budeme navštěvovat nemocné. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Ve čtvrtek na slavnost sv. Cyrila a Metoděje zveme v 8 hodin na mši svatou do kostela ve Fulneku a v 19 hodin do kostela v Lukavci. Odpoledne zveme k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. Večerní mše svatá a odpolední adorace v kostele ve Fulneku nebudou.

Mše svatá s poutníky

V úterý 3. července zveme v 7 hodin na mši svatou do Fulneku, kterou bude celebrovat pomocný biskup Mons. Martin David.

Mši svatou budeme společně slavit s poutníky. Odpoledne zveme k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. Večerní mše svatá a odpolední adorace v kostele ve Fulneku nebude.

Slavnost sv. Petra a Pavla, poděkování za uplynulý školní rok

V pátek slavíme slavnost svatého Petra a Pavla. Zveme na mši svatou v 18 hodin do kostela ve Fulneku, při níž budeme děkovat za uplynulý školní a katechetický rok.

Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře.

Po mši svaté bude setkání na farní zahradě. Doneste sebou párky k opékání. Od 17 hodin bude příležitost ke svaté zpovědi.

Výstava „Svědkové lidskosti“

V době od 27. června do 9. srpna zveme do kostela Nejsvětější Trojice na výstavu „Svědkové lidskosti“ – odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 - 1945.

Výstava představuje osudy deseti lidí, kteří se z křesťanského přesvědčení postavili proti nacismu a padli za oběť tomuto režimu. Jedním z nich byl i německý duchovní, pallottin Richard Henkes SAC. Na vernisáž výstavy zveme v úterý 26. června v 19 hodin.

Rozloučení s O. Pawlem

V neděli bude O. Pawel sloužit poslední mši svatou jako farář naší farnosti.

Děkujeme mu za dlouhá léta duchovního vedení a působení ve farnosti a přejeme mu naplněný život a duchovní růst v novém působišti.

Pages

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice