Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Svátek sv. archandělů

V pátek slavíme svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela – archandělů. Zveme na mši svatou v 18 hodin do Fulneku. Archandělé Michael, Gabriel a Rafael jsou patroni kostela v Děrném. Na jejich přímluvu prosme o Boží ochranu pro obyvatele Děrného.

Slavnost sv. Václava

  • Ve čtvrtek je slavnost svatého Václava, hlavního patrona českého národa. Zveme na mši svatou v 9 hodin do kostela ve Fulneku a v 17 hodin do kostela v Lukavci.
  • Ve čtvrtek se budeme společně modlit v kostele korunku, odpolední adorace nebude.
  • Na slavnost sv. Václava jste srdečně zváni na pouť do Staré Boleslavi. Bližší informace na plakátku.  

Setkání - senioři

Ve středu v 8:30 zveme na faru na setkání seniory.

Liturgická památka

V sobotu 23. září máme liturgickou památku svatého otce Pia z Pietrelciny. Zveme na mši svatou v 8 hodin do kostela ve Fulneku.

Mše svatá pro děti

V pátek 22. září zveme v 18 hodin na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin.

Svátek sv. Matouše

Ve čtvrtek 21. září slavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Zveme na mši svatou v 18 hodin do kostela ve Fulneku a v 19 hodin do kostela v Lukavci.

Vyučování náboženství

Vyučování náboženství bude probíhat ve školním roce 2017/2018 na faře. Rozvrh hodin náboženství je ve Dni Páně. Vyučování náboženství bude zahájeno v tomto týdnu. Rodiče dětí, které navštěvují náboženství, prosíme o pomoc při úklidu farních prostor. Rozpis úklidu Vám bude předán.  

Příprava ke svátosti křtu pro dospělé

Od měsíce září naše farnost pořádá přípravu pro dospělé na svátost křtu. Přihlásit se mohou taky ti, kteří chtějí prohloubit svou víru.

Svatba

Dne 23. září v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku uzavřou svátostné manželství Zuzana Hrabálková a Svatopluk Žárský. Bůh žehnej jejich lásce.

Panny Marie Bolestné

V pátek 15. září slavíme liturgickou památku Panny Marie Bolestné. Zveme na mši svatou 18 hodin do kostela ve Fulneku.

V pátek po mši svaté zveme na setkání ministranty

Stránky

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice