Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Setkání - senioři

Ve středu v 8:30 zveme na setkání seniory

Pouť k Nejsvětější Trojici

V neděli 27. 5. v 10 hodin zveme celou naší farnost na farní pouť k Nejsvětější Trojici ve Fulneku.

Mši svatou bude sloužit o. Alfred Volný, ředitel Teologického konviktu v Olomouci. Po mší svaté zveme k občerstvení před kostelem. Ochotné ženy prosíme o upečení koláčů a jiných dobrot. Během tohoto týdne připravme svá srdce k oslavě Nejsvětější Trojice dobrou zpovědí.
 

Pozvánka na mši

V sobotu si připomínáme Pannu Marii Královnu Apoštolů. Zveme na mši svatou v 8 hodin do Fulneku.

200 let od kněžského svěcení sv. Vincence Pallotiho

V pátek při mši svaté v 18 hodin budeme společně slavit 200 let od kněžského svěcení sv. Vincence Pallotiho, zakladatele Společnosti katolického apoštolátu – Pallotinů.

1. svaté přijímání

O slavnosti Seslání Ducha Svatého 20. května přistoupí 6 dětí k prvnímu svatému přijímání. Prosíme o modlitbu za tyto děti a za rodiny, ve kterých vyrůstají.

Setkání farní rady

Ve čtvrtek 17. května bude ve 20 hodin setkání farní rady.

Mše svatá pro děti a spolčo

V pátek v 18 hodin zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši svaté zveme mládež na spolčo.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Ve čtvrtek 10. května je slavnost Nanebevstoupení Páně. Zveme na mši svatou v 18 hodin do Fulneku a v 19 hodin do Lukavce.

Adorace

Ve čtvrtek zveme po mši svaté do kostela ve Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za nová kněžská a řeholní povolání“. Adoraci povedou rodiny s dětmi, které v minulém roce přistoupily k 1. svatému přijímání.

Svátek svatého Josefa dělníka

V úterý 1. května si připomínáme svátek svatého Josefa dělníka, snoubence Panny Marie a patrona všech pracujících, otců, rodin a Církve. Zveme na mši svatou v 17 hodin do Stachovic a v 18 hodin do Fulneku.

Pages

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice