Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Mše svatá nebude

V sobotu 9. září nebude v 8 hodin ve Fulneku mše svatá.  

Mše svatá pro děti

V pátek o svátku Narození Panny Marie zveme v 18 hodin na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře.

Modlitba růžence a adorace

Ve čtvrtek v 17:30 zveme před mši svatou do kostela ve Fulneku na společnou modlitbu růžence a adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za nová kněžská a řeholní povolání“.

Liturgická památka

V úterý slavíme liturgickou památku Matky Terezy z Kalkaty. Zveme na mši svatou v 17 hodin do kostela ve Stachovicích  a v 18 hodin do kostela ve Fulneku.

Vyučování náboženství

Vyučování náboženství bude probíhat ve školním roce 2017/2018 na faře. Vzadu v kostele si vyzvedněte pro své děti přihlášky do náboženství. V letošním roce jsme pro Vás připravili 2 druhy přihlášek: pro jedno dítě a pro 2 a více děti.

Předškolní svátost smíření

Před začátkem školního roku zveme především děti a mládež v pátek od 17 hodin ke svátosti smíření.

Svátek sv. Bartoloměje

Ve čtvrtek slavíme svátek sv. Bartolomějě, apoštola. Zveme na mši svatou do Fulneku v 18 hodin a do Lukavce v 19 hodin.

Liturgická památka

V úterý slavíme liturgickou památku Panny Marie Královny. Zveme na mši svatou v 17 hodin do Stachovic a v 18 hodin do Fulneku.

Mše satá s poutníky do Slavkovic

V sobotu o svátku Marie Magdalény zveme v 7 hodin do kostela ve Fulneku na mši svatou, kterou budeme slavit společně s poutníky pěší pouti Fulnek – Slavkovice.

Slavnost Cyrila a Metoděje

Ve středu na slavnost sv. Cyrila a Metoděje zveme v 9 hodin na mši svatou do kostela ve Fulneku a v19 hodin do kostela v Děrném.

Stránky

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice