Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Mše sv. pro mládež

V pátek 11. října bude mše svatá s kázáním pro mládež.

Náboženství

V úterý 8. října nebude náboženství.

Novena k sv. Hedvice

Dnes při korunce k Božímu milosrdenství se ve Fulneku se začneme modlit novenu k sv. Hedvice. Ve Dni Páně najdete podklady k soukromé modlitbě.

Brigáda

V sobotu 5. října v 8 hodin bude brigáda na dokončení opravy farní zdi a na pořezání trámů z krovů kostela a fary.

První pátek v měsíci

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Zveme ke svátosti smíření. Ve Fulneku budeme zpovídat v pátek od 17:00. Budeme také navštěvovat nemocné.

 

Mše sv. s kázáním pro děti

V pátek 4. října bude mše svatá s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku pístní v 17 hodin na faře.

Setkání seniorů

Ve středu zveme v 8:30 na faru na setkání seniory.

Rozpis služeb na čtvrteční adorace

Zde v ohlášce, ve dni páně (26. NM) a na nástěnce najdete rozpis služeb na adoracích „Za prohloubení víry v rodinách a za nová kněžská řeholní povolání“. Prosíme členy jednotlivých skupin o přípravu a účast na adoraci, která se koná vždy první čtvrtek po mši svaté v kostele ve Fulneku. Děkujeme předem za zapojení se do této modlitby.

3.10. - senioři - O. Pawel

7.11. - poutníci do Slavkovic - p. Matúšů Renáta

5.12. - otcové rodin - p. Šichor Jiří

  2.1. - mládež - Mužný Martin junior

  6.2. -  maminky - p. Mužná Lenka

VI. pěší pouť Fulnek - Slavkovice

Zveme na každoroční pěší pouť Fulnek - Slavkovice, která se letos koná v termínu 19. - 26.7.2014.

Téma letošní pouti: „Ty jsi svědek mého milosrdenství.“

Bližší informace na www.pout.cz. Přihlásit se můžete na www.pout.cz nebo u paní Erteltové Ludmily – mobilní telefon 723489954 .

Schůzka poutníků pěší pouti bude v úterý 8. července po mši svaté na faře.

Setkání rodičů dětí - první sv. přijímání

První setkání  rodičů a dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání se uskuteční v neděli 29. září v 15:30 na faře.

Stránky

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice