Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Památka Nejsvětějšího Srdce Panny Marie

V sobotu slavíme památku Nejsvětějšího Srdce Panny Marie. Zveme na mši svatou v 8 hodin do Fulneku.

Setkání a mše svatá

V pátek, o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, zveme farníky, děti, které letos přistoupily k 1. svatému přijímání a ty, kteří přijali v neděli svátost biřmování na mši svatou v 18 hodin do Fulneku.

Při mši svaté se zasvětíme Srdci Ježíšovu. Po mši svaté zveme letošní biřmovance na setkání.

Setkání - senioři

Ve středu v 8:30 zveme na faru na setkání seniory.

Poutníci na Velehrad

V pondělí 3. července doputují do Fulneku mladí poutníci 10-té pěší pouti na Velehrad. Prosíme ty, kteří je mohou přijmout do svých domovů a poskytnout jim nocleh a jídlo, aby se přihlásili u paní Ludmily Erteltové.

Mše svatá pro mládež a spolčo

V pátek v 18 hodin zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši svaté zveme mladší mládež na spolčo.

Noc kostelů

V pátek 9. června zveme vás, milí farníci, vaše příbuzné a známé na již tradiční akci Noc kostelů.

V letošním roce budou otevřeny následující kostely naší farnosti:

kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku – 18:00 - 22:00,
kostel sv. Jana Křtitele v Lukavci – 19 – 21 hodin,
kostel sv. Jiří ve Vrchách – 18 – 20 hodin.

Během Noci kostelů jen nutné, aby v kostele byla zodpovědná osoba. Vzadu v kostele se můžete zapsat k této službě.

Poutní mše svatá s udělením svátosti biřmování

V neděli 11. června v 10 hodin srdečně zveme na poutní mši svatou k Nejsvětější Trojici, při které pomocný biskup Mons. Martin David udělí svátost biřmování.


Příprava biřmovanců a jejich rodin:

Pátek 16:00 - pohovory s biřmovanci

Pátek 18:00 - mše svatá

Pátek 19:00 - příležitost ke svátosti smíření pro biřmovance a jejich rodiny

Sobota 9:00 - nácvik na slavnostní mši svatou

Sobota 10:00 - příležitost ke svátosti smíření pro biřmovance a jejich rodiny.

1. svaté přijímání

V neděli, na slavnost Seslání Ducha svatého přistoupí děti k 1. svatému přijímání. Prosíme o modlitbu za děti a jejich rodiny.

Nácvik a zpověď pro děti a rodiče skupiny 1. sv. přijímání

V pátek v 16 hodin zveme děti, které letos přistoupí k 1. svatému přijímání a jejich rodiče k nácviku na nedělní slavnost. V sobotu v 9 hodin zveme děti a jejich rodiny na zpověď.

Mše svatá s kázáním pro děti

V pátek v 18 hodin zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši svaté zveme mladší mládež na spolčo.

Stránky

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice