Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Mše svatá pro děti

V pátek v 18 hodin zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši svaté zveme mládež na spolčo.

Svátek sv. Marka, evangelisty

Ve středu slavíme svátek sv. Marka, evangelisty. Zveme na mši svatou v 18 hodin do Fulneku a v 19 hodin do Děrného.

Setkání - senioři

Ve středu zveme v 8:30 na faru na setkání seniory. Pojedeme poutní místo Maria Stein. Z organizačních důvodu prosíme o přihlášení.

Setkání ministrantů

V pátek po mši svaté zveme na setkání ministranty.

Setkání ministrantů

Po mši svaté v pátek zveme ministranty na setkání.

Adorace

Ve čtvrtek zveme po mši svaté do kostela ve Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za nová kněžská a řeholní povolání“. Adoraci povedou členové živého růžence.

Památka sv. Izidora

Ve středu 4. dubna slavíme nezávaznou památku svatého Isidora, patrona internetu a uživatelů počítačů. Zveme na mši svatou v 17 hodin do Stachovic a v 18 hodin do Fulneku.

Pouť k Božímu milosrdenství

V neděli 8.4. zveme do kostela ve Fulneku na pouť k Božímu milosrdenství.

Program pouti:

9:30 – modlitba růžence,
10:00 – mše svatá – celebruje o. Pavel Obr, kaplan z Oder, který po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání,
14:00 – společná adorace Nejsvětější Svátosti,
15:00 – korunka k Božímu milosrdenství.

Sbírka u hrobu Páně

Sbírka, která se koná během uctívání kříže a sobotní adorace u hrobu Páně, bude předána na ochranu a údržbu chrámů ve Svaté Zemi.

Adorace

V sobotu od 9 do 17 hodin bude možnost adorace u Božího hrobu. Rodiny s dětmi zveme ke společné adoraci od 13 do 14 hodin a skupinu Eucharistická hodina od 14 do 15 hodin.

Prosíme farníky, aby se zapsali na adorační služby.

Pages

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice