Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Farní miniminitábor

Farní miniminitábor se uskuteční od pátku 25. do neděle 27. října na faře ve Fulneku. Bližší informace na plakátku. Přihlášky odevzdejte Market Vaňurové nebo Martinovi Mužnému.

Svatováclavský hudební festival

Město Fulnek zve v neděli 20.10. v 16 hodin do kostela ve Fulneku na Svatováclavský hudební festival. V rámci festivalu uslyšíte skvosty české duchovní hudby. Z tohoto důvodu se nebudeme v neděli v kostele ve Fulneku modlit korunku k Božímu milosrdenství a nebude setkání rodičů a dětí, které se připravují k 1. svatému přijímání.

Adorace

V sobotu 19.10. v 19 hodin zveme do farního kostela ve Fulneku na adoraci, při níž se budeme modlit za všechny lidi v misijních oblastech, za lidi sužované válkami, hladomorem, nemocemi, ale i nedostatkem lásky. Na adoraci zve naše mládež.

Setkání poutníků

Poutníci pěší poutě k Božímu milosrdenství Fulnek – Slavkovice 2013, rádi bychom vás, vaše blízké a všechny zájemce o putování chtěli pozvat na popoutní setkání, které se bude konat 9. listopadu od 15 hodin v kostele a na faře ve Fulneku.

Program:

15:00 – korunka k Božímu milosrdenství

15:30 – mše svatá

16:30 – společné setkání, sdílení se a promítání fotografií z poutě.

Setkání ministrantů

V sobotu 12 října budou mít setkání ministranti. Začneme mší svatou v 8 hodin.

Mše sv. pro mládež

V pátek 11. října bude mše svatá s kázáním pro mládež.

Náboženství

V úterý 8. října nebude náboženství.

Novena k sv. Hedvice

Dnes při korunce k Božímu milosrdenství se ve Fulneku se začneme modlit novenu k sv. Hedvice. Ve Dni Páně najdete podklady k soukromé modlitbě.

Brigáda

V sobotu 5. října v 8 hodin bude brigáda na dokončení opravy farní zdi a na pořezání trámů z krovů kostela a fary.

První pátek v měsíci

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Zveme ke svátosti smíření. Ve Fulneku budeme zpovídat v pátek od 17:00. Budeme také navštěvovat nemocné.

 

Stránky

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice