Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Adorace

V pátek po velkopátečních obřadech zveme do 22 hodin k soukromé adoraci u Božího hrobu. Mládež naší farnosti zve ke společné adoraci k Božímu hrobu od 19 do 20 hodin.

Nácvik ministrantů

Nácvik ministrantů na velkopáteční obřady bude ve čtvrtek v 17 hodin a na obřady velikonoční vigilie v sobotu v 18 hodin.

Adorace

Po liturgii na Zelený čtvrtek od 20 do 22 hodin zveme do fulneckého kostela k adoraci Svátosti oltářní, při které si připomeneme Ježíšovu modlitbu v Getsemanech.

Postničky

Na Zelený čtvrtek doneste na obřady papírovou kasičku tzv. postničku, do které jste vkládali své postní almužny.

Adorace nebudou

Na Zelený čtvrtek a Velký pátek nebudou odpolední adorace.

Svatý týden

Květnou nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne. Mše v úterý a ve středu jsou beze změn. Na obřady Velikonočního třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) zveme do farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku.

Mše svatá s o. biskupem pro ministranty

Na Zelený čtvrtek zveme ministranty na mši svatou slouženou otcem biskupem do katedrály v Ostravě. Odjezd v 7:45 od fary. Přihlásit se můžete u otce Pawla nebo otce Jozefa.

Křížová cesta Fulnekem

Rádi bychom Vás pozvali na křížovou cestu našim městem Fulnekem, která se bude konat v pátek 23. března od 18:30. Začneme v kostele Nejsvětější Trojice a ukončíme u kostela svatého Josefa. Z tohoto důvodu nebude křížová cesta před mší svatou.

Slavnost sv. Josefa

Na pondělí 19. března připadá slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Zveme na mši svatou v 18 hodin do kostela ve Fulneku.

Mše svatá pro děti a spolčo

V pátek 2. března v 18 hodin zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. Po mši svaté zveme mládež na spolčo.

Pages

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice