Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Adorace

Ve čtvrtek zveme po mši svaté do kostela ve Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za nová kněžská a řeholní povolání“.

Primiční mše svatá

Srdečně zveme na ve středu 31. května v 18 hodin do kostela ve Fulneku a v 19 hodin do kostela v Děrném na primiční mši svatou, kterou odslouží palotinští novokněží.

Setkání - senioři

Ve středu zveme v 8:30 na faru na setkání seniory.

Koncert Jaroslava Svěceného

Informační centrum Fulnek zve 28. května v 16 hodin do kostela Nejsvětější Trojice na barokní koncert Jaroslava Svěceného.

Primiční mše svatá

Srdečně zveme na ve středu 31. května v 18 hodin do kostela ve Fulneku a v 19 hodin do kostela v Děrném na primiční mši svatou, kterou odslouží palotinští novokněží.

Biskupské svěcení

V neděli 28. května v 15 hodin přijme v katedrále Božského Spasitele v Ostravě generální vikář Mons. Martin David při slavnostní mši svaté biskupské svěcení.

Bližší informace najdete na http://www.doo.cz/svecenibiskupa.

Mši svatou budete moci sledovat od 15 hodina na TV NOE.

Brigáda - muži

V sobotu 27. května zveme v 8 hodin na brigádu muže.

Mše svatá pro mládež a příprava na biřmování

V pátek v 18 hodin zveme biřmovance do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro mládež. Po mši svaté budou mít setkání biřmovanci.

Pozvánka na pobožnost

V návaznosti na výstavu „Matka Tereza – světlo v temnotě dneška“ putují v naší farnosti ostatky Matky Terezy.

Dnes zveme v 15 hodin do kostela ve Fulneku na pobožnost u ostatků Matky Terezy a v neděli 28. května zveme po mši svaté do kostela v Děrném a Lukavci k modlitbě na přímluvu svaté Matky Terezy a k uctívání jejích ostatků.

Oslava 1. výročí svátosti přijímání

V neděli 21. května zveme v 9 hodin děti a jejich rodiny do kostela ve Fulneku na mši svatou a oslavu 1. výročí svátosti přijímání.

Stránky

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice