Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Sbírka na opravy

Ve sbírkách na opravy se na opravu krovu fary a na restaurování relikviáře sv. Vitalise vybralo 35 913 Kč.

Naše farnost se musí podílet na těchto opravách částkou cca 100 000 Kč, tj. 10% z dotací.

Milí farníci, můžete podpořit výše uvedené opravy ve sbírce příští neděli, která bude určena na opravy.

Adorace

Ve čtvrtek po mši svaté zveme na adoraci za obnovu víry v rodině a nová kněžská a řeholní povolání.

Prázdninový pořad bohoslužeb

sobota 3.8.

Vrchy – 17:00

Děrné  – 18:00

neděle 4.8.

Stachovice  – 7:30

Fulnek  – 9:00

Lukavec  – 10:30

Požehnání dopravních prostředků

Svatý Kryštof je patron řidičů a policistů a na spolupráci obou závisí dobrá jízda a šťastný návrat. Po mši svaté v neděli 28. července budeme na náměstí ve Fulneku žehnat auta a ostatní dopravní prostředky.

 

Prázdninový pořad bohoslužeb

sobota 27.7. :

Stachovice – 17:00
Lukavec – 18:00

neděle 28.7.:

Děrné – 7:30
Fulnek – 9:00
Vrchy – 10:30.

 

Schůzka poutníků pěší pouti

Schůzka poutníků pěší pouti bude v úterý 16. července v 19 hodin na faře.

Prázdninový pořad bohoslužeb

sobota 20.7.

Vrchy  – 17:00

Děrné  – 18:00

neděle 21.7.

Stachovice – 7:30

Fulnek – 9:00

Lukavec – 10:30.

Svátek svatého Benedikta, patrona Evropy

U příležitosti svátku svatého Benedikta zveme na mši svatou v 18 hodin do Fulneku a v 19 hodin do Lukavce.

DVD z primiční mše svaté otce Jana Davida

Vzadu v kostele jsou k prodeji DVD z primiční mše svaté otce Jana Davida. V obalu jsou 2 DVD, cena souboru je 150 Kč.

Pěší pouť k Božímu milosrdenství Fulnek – Slavkovice

Zveme na pěší pouť k Božímu milosrdenství Fulnek – Slavkovice. Téma letošní pouti je „Věřím v Boha, věřím Bohu“. Bližší informace na www.pout.cz.

Pages

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice