Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Mše svatá pro děti, spolčo

V pátek v 18 hodin zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši svaté zveme mladší mládež na spolčo.

Setkání - senioři

Ve středu zveme v 8:30 na faru na setkání seniory. Během setkání budeme promítat film „Fatima“. Zveme všechny, kteří se blíže chtějí seznámit s tajemstvím Fatimy.

Kostel otevřen

Od května do října bude vždy v sobotu od 9 do 16 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin otevřen kostel Nejsvětější Trojice k prohlídkám. 

Mše svatá a oslava 1. výročí svátosti přijímání

V neděli 21. května zveme v 9 hodin děti a jejich rodiny do kostela ve Fulneku na mši svatou a oslavu 1. výročí svátosti přijímání .

Výstava MATKA TEREZA

Zveme do křížové chodby kostela ve Fulneku na výstavu MATKA TEREZA – SVĚTLO V TEMNOTĚ DNEŠKA.  

Setkání 1. sv. přijímání

V neděli 14. května v 16:30 zveme na faru na setkání rodiče a děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

Pouť k sv. Janu Nepomuckému - Jestřabí

V neděli 14. května srdečně zveme na pouť do Jestřábí k sv. Janu Nepomuckému. Z Fulneku půjde pěší pouť. Sraz bude ve 13:30 u kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku. V Jestřábí začne poutní mše svatá v 15 hodin. Budeme putovat na úmysl pevné víry pro naše biřmovance.

Mše svatá pro mládež a příprava na biřmování

V pátek v 18 hodin zveme biřmovance do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro mládež. Po mši svaté budou mít setkání biřmovanci.

Mše svatá pro mládež a spolčo

V pátek v 18 hodin zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši svaté zveme mladší mládež na spolčo. 

Adorace

Ve čtvrtek zveme po mši svaté do kostela ve Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za nová kněžská a řeholní povolání“.

Stránky

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice