Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Setkání 1. sv. přijímání

V sobotu 29. dubna zveme v 17 hodin na setkání děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání a jejich rodiče. Děti poprvé přistoupí ke svátosti smíření. Myslete na ně ve svých modlitbách.  

Mše svatá pro mládež a příprava na biřmování

V pátek 28. dubna zveme na mši svou s kázáním pro mládež. Po mši svaté budou mít setkání naši biřmovanci a také zveme na setkání ministranty.

Setkání - senioři

Ve středu zveme v 8:30 na faru na setkání seniory.

Setkání 1. sv. přijímání

V sobotu 29. dubna zveme v 17 hodin na setkání děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání a jejich rodiče. Děti poprvé přistoupí ke svátosti smíření. Myslete na ně ve svých modlitbách.

Mše svatá pro děti

V pátek 21. dubna bude mše svatá s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin. Po mši svaté bude mít setkání mládež.

Novéna k Božímu milosrdenství

V pondělí velikonoční a během tohoto týdne do soboty se budeme v 15 hodin modlit novenu a korunku k Božímu milosrdenství. Na tuto modlitbu vás všechny zveme. 

Neděle Božího milosrdenství

V neděli 23. dubna zveme do kostela ve Fulneku na pouť k Božímu milosrdenství.

Program pouti:

9:00 – modlitba růžence,
9:40 – modlitba korunky k Božímu milosrdenství,
10:00 – mše svatá – celebruje o. Michal Jadavan, kaplan z Oder,
14:00 – úvodní slovo o Božím milosrdenství a společná adorace Nejsvětější Svátosti,
15:00 – korunka k Božímu milosrdenství.

Příležitost ke svátosti smíření: 8:30-10:00, 13:00-16:00. 

Sbírka

Sbírka, která se koná během uctívání kříže a sobotní adorace u hrobu Páně, bude předána na ochranu a údržbu chrámů ve Svaté Zemi.

Adorace u Božího hrobu

V pátek po velkopátečních obřadech od 19 do 22 hodin a v sobotu do 9 do 16 hodin zveme k adoraci u Božího hrobu. Prosíme farníky, aby se zapsali na adorační službu.

Setkání - biřmovanci

V pátek po obřadech budou mít setkání a adoraci u Božího hrobu biřmovanci.

Stránky

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice