Stachovice, Kostel sv. Kateřiny

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

V úterý na svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže -spolupatronky Evropy.

Zveme na mši svatou v 17 hodin do kostela ve Stachovicích a v 18 hodin do kostela ve Fulneku.

Rodným jménem Edith Stein byla katolická filosofka a řeholnice, členka řádu bosých karmelitek.

Byla židovského původu, k hluboké víře a řeholnímu životu se propracovala od ortodoxního judaismu přes ateismus. Zahynula v plynové komoře KT Auschwitz-Birkenau společně se stovkami dalších pokřtěných Židů z Nizozemska.

Blahoslavenou byla prohlášena 1. května 1987, kanonizována 11. října 1998.

Sv. Petr a Pavel

O slavnosti sv. Petra a Pavla zveme na mši svatou v úterý v 17 hodin do kostela ve Stachovicích, ve středu v 18 hodin do kostela ve Fulneku a v 19 hodin do kostela v Děrném.

Svátek Navštívení Panny Marie

V úterý je svátek Navštívení Panny Marie. Zveme na mši svatou v 17 hodin do kostela ve Stachovicích a v 18 hodin do kostela ve Fulneku.

Pouť ke sv. Kateřině

V neděli 15. listopadu zveme na poutní mši svatou ke svaté Kateřině do Stachovic. Mše svatá bude v 8 hodin. V Děrném bude mše svatá v 7:30.

Pořad mší svatých - dušičky

V pondělí 2. listopadu prožíváme vzpomínku na všechny věrné zemřelé.

Zveme na mši svatou v 9 hodin do kostela ve Fulneku.

Mše svaté s pobožností za věrné zemřelé na hřbitově budou na vesnicích takto:

Stachovice a Lukavec -16 hodin, 
Děrné a Jerlochovice v 17:30.

Požehnání kapličky ve Stachovicích

V neděli 5. července zveme do Stachovic na požehnání opravené kapličky u Ševčíků. Společný odjezd na kolech bude z náměstí v 14:30. Ve Stachovicích se společně pomodlíme v 15 hodin korunku k Božímu milosrdenství. Korunku se v neděli ve Fulneku modlit nebudeme. U této příležitosti bude také žehnání kol.

Mimořádná mše svatá

Ve středu v 17 hodin bude mimořádně mše svatá ve Stachovicích.

Prázdninové bohoslužby

Prázdninový pořad bohoslužeb:

sobota 5.7.

Stachovice – 18:00,

Vrchy – 17:00,

neděle 6.7.

Děrné – 7:30.

Slavnost narození sv. Jana Křtitele

V úterý 24.6. je slavnost narození svatého Jana Křtitele. Zveme na mši svatou do Stachovic a Fulneku.

Pohřeb

V úterý bude v 15 hodin ve Stachovicích pohřeb paní Ludmily Hiršové. Mše svatá v 17 hodin nebude. „Odpočinutí věčné de jí Pane, a světlo věčné ať ji svítí“.

Stránky

Subscribe to Stachovice, Kostel sv. Kateřiny