Stachovice, Kostel sv. Kateřiny

Pohřeb

V úterý bude v 15 hodin ve Stachovicích pohřeb paní Ludmily Hiršové. Mše svatá v 17 hodin nebude. „Odpočinutí věčné de jí Pane, a světlo věčné ať ji svítí“.

Změny úterý a středa

V úterý 13. května nebude Korunka k Božímu milosrdenství, adorace, mše svatá ve Fulneku a také nebude náboženství 1., 6. a 7. třídy.

Ve Stachovicích bude mimořádně mše svatá ve středu v 17:00.

Zvěstování Páně a den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

V úterý 25.3. je slavnost Zvěstování Páně a den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Zveme na mši svatou v 17:00 do Stachovic a v 18:00 do Fulneku. Při mši svaté ve Fulneku slavnostně zahájíme modlitbu „duchovní adopci počatého dítěte“.

Svátek Panny Marie Lurdské

V úterý 11.2. slavíme svátek Panny Marie Lurdské a zároveň světový den nemocných. Zveme na mši svatou do Stachovic a do Fulneku, při které budeme udělovat svátost pomazání nemocných.

Poutní mše svatá

V neděli 24. listopadu zveme v 8:00 na poutní mši svatou ke svaté Kateřině do Stachovic.

Vzpomínka na věrné zemřelé

♣ V sobotu 2. listopadu prožíváme vzpomínku na všechny věrné zemřelé. Mše svatá ve Fulneku bude v 9 hodin. Mše svaté s pobožností za věrné zemřelé na hřbitově budou na vesnicích takto:

Stachovice a Lukavec - 16 hodin,

Děrné a Jerlochovice v 17:30.

Mše svaté budeme sloužit za vaše zemřelé.

♣ V neděli 3. listopadu v 15 hodin se setkáme na pobožnosti za zemřelé na fulneckém hřbitově.

Památka bl. Jana Pavla II.

V úterý 22. října slavíme památku blahoslaveného Jana Pavla II. Zveme na mši svatou v 17 hodin do Stachovic a v 18 hodin do Fulneku.

Brigáda na dokončení opravy hřbitovní zdi

V pátek v 16:00 se koná brigáda na pokračování opravy obvodové zdi hřbitova ve Satchovicích. Prosíme muže o hojnou účast.

Svátek Proměnění Páně

U příležitosti svátku Proměnění Páně zveme na mši svatou v 17 hodin do Stachovic a v 18 hodin do Fulneku.

Prázdninový pořad bohoslužeb

sobota 3.8.

Vrchy – 17:00

Děrné  – 18:00

neděle 4.8.

Stachovice  – 7:30

Fulnek  – 9:00

Lukavec  – 10:30

Stránky

Subscribe to Stachovice, Kostel sv. Kateřiny