Zveme na rorátní mše svaté

Začíná nový církevní rok a Advent. Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před Vánocemi prožijeme v letošním roce při ranních rorátních mších svatých. Rozpis:Fulnek – pondělí – 6:45Děrné – úterý – 6:45Lukavec – čtvrtek – 6:45. Během doby adventní nebudou v Děrném ve středu mše svaté.

Ohlášky – 1. neděle adventní – 28. 11. 2021

Dnes začíná nový církevní rok a Advent.  Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před Vánocemi prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých. Rozpis rorát:Fulnek – pondělí – 6:45Děrné – úterý – 6:45Lukavec – čtvrtek – 6:45.Během doby adventní nebudou v Děrném ve středu mše svaté . Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy kostelů. …

Adorační den s Adventní duchovní obnovou

Duchovní program povede oderský kaplan a spirituál církevní školy v Odrách P. Michal Krenželok. Jako farnost k jeho konání máme další dva důvody: Je to začátek krásného adventního období, tedy přípravy na Ježíšovo narození a také o týden později v sobotu 11. prosince v naší farnosti proběhne slavnost biřmování. Na tyto slavnostní události se chceme …

Slavnost biřmování ve Fulneku v sobotu 11. prosince

V letošním roce zavítá do naší farnosti už po třetí otec biskup Martin David. Tentokrát bude udělovat svátost biřmování, a to 26 čekatelům z naší farnosti a dalším 6 z farnosti Hladké Životice. Tato slavnost začne v sobotu 11. prosince v 10 hodin ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Naposledy byla svátost biřmování v …

Biskupská synoda

Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. Spočívat bude v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu více angažoval Lid Boží. “Proces rozhodování začíná …

Komentované prohlídky v chrámu Nejsvětější Trojice po celý rok

Srdečně vás zveme k návštěvě místního chrámu – barokní perly Moravy -, jehož krásné duchovní prostory jsou ideálním místem ke ztišení nejen v hektických dnech. Kostel Nejsvětější Trojice prošel nedávno rozsáhlou rekonstrukcí, která probíhala od jara 2019 do května 2021. Na téměř celou dobu se všechny bohoslužby přesunuly do kostela sv. Josefa, kde se po …

Pozvánka na Biscup – diecézní setkání mládeže

Srdečně zveme všechny mladé na diecézní setkání mládeže, které se uskuteční ve dnech 19.-21. listopadu v Ostravě. Veškeré informace o průběhu setkání, přihlášení a programu najdete Biscup 2021 (doo.cz) BISCUP 2021 – vždycky je naděje! – YouTube Součástí programu je i GODZONE v RT TORAX aréně!