Advent očima dětí naší farnosti

Oslovili jsme děti naší farnosti, aby nakreslily, jak u nich probíhá Advent nebo výtvarně ztvárnily adventní Evangelia. Posuďte sami, jak se jim to povedlo – zda poznáte Jana Křtitele nebo kde Pán Ježíš hází lopatou dobré obilí a kde pálí plevy. Děkujeme Štěpánce, Zdislávce, Samíkovi, Honzíkovi, Lucce, Markétce a Štěpánkovi. Budeme se těšit na další …

Zveme na rorátní mše svaté

Začíná nový církevní rok a Advent. Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před Vánocemi prožijeme v letošním roce při ranních rorátních mších svatých. Rozpis:Fulnek – pondělí – 6:45Děrné – úterý – 6:45Lukavec – čtvrtek – 6:45. Během doby adventní nebudou v Děrném ve středu mše svaté.

Slavnost biřmování ve Fulneku v sobotu 11. prosince

V letošním roce zavítá do naší farnosti už po třetí otec biskup Martin David. Tentokrát bude udělovat svátost biřmování, a to 26 čekatelům z naší farnosti a dalším 6 z farnosti Hladké Životice. Tato slavnost začne v sobotu 11. prosince v 10 hodin ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Naposledy byla svátost biřmování v …

Promluvy z duchovní obnovy P. Michala Krenželoka

Na farním YouTube kanálu najdete tři promluvy P. Michala Krenželoka, které zazněly při adventní duchovní obnově v naší farnosti: První den: První den adventní duchovní obnovy, P. Michal Krenželok – YouTube Druhý den: Druhý den adventní duchovní obnovy, P. Michal Krenželok – YouTube Třetí den: Třetí den adventní duchovní obnovy, P. Michal Krenželok – YouTube

Ohlášky – 2. neděle v mezidobí – 16. 1. 2022

Římskokatolická farnost Fulnek vás srdečně zve dnes tj. 16. ledna v 16 hodin do kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku na koncert sboru Ondrášek a dechovky z Valašska Horňané. Vstupné dobrovolné. V úterý 18. ledna budeme slavit památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná Týden modliteb za jednotu v křesťanském světě, trvá do 25. ledna. Tématem nadcházejícího Týdne …

Biskupská synoda

Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. Spočívat bude v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu více angažoval Lid Boží. “Proces rozhodování začíná …

Pozvánka na Biscup – diecézní setkání mládeže

Srdečně zveme všechny mladé na diecézní setkání mládeže, které se uskuteční ve dnech 19.-21. listopadu v Ostravě. Veškeré informace o průběhu setkání, přihlášení a programu najdete Biscup 2021 (doo.cz) BISCUP 2021 – vždycky je naděje! – YouTube Součástí programu je i GODZONE v RT TORAX aréně!