Výuka náboženství

Výuka náboženství probíhá v naší farnosti na faře, děti se tam dle aktuálního rozvrhu setkávají jednou týdně s knězem nebo katechetkou. Ve třetí třídě se připravují na první svaté přijímání.

Rozvrh 2022/2023

1. třídaúterý13:00
2. třídastředa12:30
3. třídaúterý13:30
4. třídačtvrtek14:10
5.+ 6. třídastředa14:10
7. třídačtvrtek14:00
8.+ 9. třídaúterý14:10