Výuka náboženství

Výuka náboženství probíhá v naší farnosti většinou na faře, děti se tam dle aktuálního rozvrhu setkávají jednou týdně s knězem nebo katechetkou. Ve třetí třídě se připravují na první svaté přijímání.

Rozvrh 2021/2022

1. + 2. třídastředa12:30 – 13:15
3. třídaúterý13:15 – 14:00
4. třídastředa13:15 – 14:00
5. třídačtvrtek13:15 – 14:00
6. + 7. třídastředa14:00 – 14:45
8. + 9. třídaúterý14:00 – 14:45