Ministranti

Jsme kluci, co pomáháme otci Jozefovi a Janovi při mši svaté. Máme na sobě rochety, speciální oblečení, které můžou nosit jen ministranti, a při liturgii plníme různé úkoly. Na začátku zvoníme, někdy čteme čtení, pomáháme při mytí rukou, chystáme a zase sklízíme liturgické nádoby, zvoníme při proměňování apod. Abychom se mohli stát ministranty, musíme nejdříve chodit na přípravu a pak slavnostně dostaneme rochetu. Co 14 dní míváme v pátek setkání na faře, občas se sejdeme s ostatními ministranty z diecéze na setkání nebo pouti (http://ministranti.doo.cz/). Starší ministranti spolu rádi hrají každé pondělí fotbal.