Pěvecký sbor

Sv. Augustin říkával: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“ A protože my navíc zpíváme velmi rádi, je pro nás tato služba velkým potěšením. Je nás kolem 20 zpěváků a doprovázíme liturgii zpěvem při větších slavnostech a svátcích. Občas nás můžete slyšet také při koncertě.

Kromě sboru ve farnosti fungují kytarové scholy v Děrném a Lukavci, zpěvačky, které doprovází liturgii ve farním kostele ve Fulneku, malá schola, která zpívá při páteční dětské mši a schola mládežnická, která doprovází zpěvem večery chval.