Ohlášky 2 něděle velikonoční

♣ Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě Velikonočního třídenní a slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.
♣ Ve sbírce, která se konala na Velký pátek a při adoraci u hrobu Páně a bude předána na opravu a údržbu chrámů ve Svaté Zemi, se vybralo 13 100 Kč.
♣ Dnes, v neděli Božího milosrdenství, jste srdečně zváni v 15 hodin na modlitbu korunky k Božímu milosrdenství, slavnostní chvalozpěz Bože Tebe chválíme  a na  eucharistické požehnání.
♣ Od 17 hodin odpolední mše svatá.
♣ V sobotu 17. dubna v 17 hodin zveme na mši svatou s nedělní platností do Jílovce.
♣ Od tohoto týden budou mše svaté v Děrném a Lukavci od 19 hodin.

Ohlášky 1. velikonočního týdne

♣ Dnes o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jste
srdečně zváni v 15 hodin na slavnostní požehnání zakončené slavným TE DEUM. Na mši svatou zveme v 17 hodin.
♣ Na velikonoční pondělí budou mše svaté ve všech kostelích naší farnosti. Mše svatá v 17 hodin ve Fulneku nebude.
♣ V sobotu 10. dubna v 17 hodin zveme na mši svatou s nedělní platností do Jestřábí.
♣ O 2. neděli velikonoční – neděli Božího milosrdenství 11. dubna budou mše svaté ve všech kostelích. Odpoledne zveme v 15 hodin na slavnostní požehnání a v 17 hodin na mši svatou.
♣  V této nelehké, náročné době nabízíme od neděle Božího milosrdenství putování ostatků sv. Faustyny Kowalské a blahoslaveného Richarda Henkese SAC. Rodiny nebo jednotlivci, kteří by chtěli vyprošovat posilu a požehnání pro sebe a své blízké u ostatků ve svých domovech, se mohou přihlásit v zákristii.

 

 

 

Požehnané Velikonoce.
Aleluja.

 

Týden milosrdenství

Rádi bychom pozvali všechny farníky ke společné modlitbě v týdnu milosrdenství, která bude probíhat každý den vždy od 15:00 do 22:00. V této složité a náročné době pandemie se chceme modlit k milosrdnému Bohu za sebe navzájem a hlavně za nemocné, osamocené, umírající a ty, kteří se o ně starají (lékaře, sestry a dobrovolníky, blízké), a za všechny zemřelé a jejich rodiny.
Zapisujte se prosím do tabulky, ve kterou hodinu se budete modlit. Ať nám i tato aktivita pomůže. 
 

Odkaz do tabulky

Tags: 

Růženec online

Plakátek

Mládež Fulnek by vás ráda pozvala na společnou modlitbu růžence online za ukončení pandemie. Setkáme se každý čtvrtek ve 20.00 na platformě Google meet. Stačí mít založený google účet a potom jenom rozkliknout následující odkaz.

Chcete-li přejít na růženec, klikněte zde.

Těšíme se na Vás! 

 

Tags: 

Ohlášky Svatého týdne

♣ Ve sbírce na TV NOE se vybralo 16 980 Kč.
♣ Dnes odpoledne zveme
od 14 do 16 hodin do kostela ve Fulneku k velikonoční svaté zpovědi. Ve Vrchách bude příležitost zítra tj. v pondělí 29. 3. od 17 do 18 hodin a ve Stachovicích 30. 3. od 16:00.
♣ Dnešní Pašijovou neděli jsme vstoupili do Svatého týdne. Mše svaté v úterý a ve středu jsou beze změn. Na obřady Velikonočního třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) zveme do farního kostela Nejsvětější Trojice.
♣ Ve středu 31. 3. v 17:30 zveme do farního kostela k modlitbě křížové cesty.
♣ Ve čtvrtek 1. 4. zveme v 9 hodin do farního kostela mladší i starší ministrany. Společně se připravíme na obřady Velikonočního třídenní a objasníme křesťanské velikonoční symboly.
♣ Na Velký pátek budeme ve Fulneku a také na vesnicích od 9 hodin navštěvovat nemocné.
♣ Na Velký pátek dodržujeme přísný půst a na Bílou sobotu se doporučuje zdrženlivost od masa.
♣ K modlitbě novény k Božímu milosrdenství zveme od pátku 2. 4. Ve farním kostele začne společná modlitba novény v 15 hodin.
♣ Na Bílou sobotu bude farní kostel otevřen k individuální modlitbě od 9 do 17 hodin. Prosíme farníky, aby se zapsali na adorační službu.
♣ Sbírka, která se koná při sobotní adoraci, bude předána na ochranu a údržbu chrámů ve Svaté Zemi.
♣ Na velikonoční vigilii v sobotu 3. 4. v 19 hodin si prosím doneste své vlastní svíce.
♣ V neděli, o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 4. 4. zveme v 15 hodin na slavnostní požehnání. Na mši svatou jste zváni v 17 hodin.
♣ V této nelehké, náročné době nabízíme od neděle Božího milosrdenství putování ostatků sv. Faustyny Kowalské a blahoslaveného Richarda Henkese SAC. Rodiny nebo jednotlivci, kteří by chtěli vyprošovat posilu a požehnání pro sebe a své blízké u ostatků ve svých domovech, se mohou přihlásit v zákristii.
♣ Od neděle 28. 3.  od 15 hodin do soboty 3. 4. do 17 hodin zveme ve Svatém týdnu
k iniciativě 24/7 se společným úmyslem: za rodiny, děti, mládež snoubence, manželé, matky v požehaném stavu, prarodiče a starší. Bližší informace budou upřesněny.

Pages

Subscribe to Front page feed