Farnost Fulnek spolu s otci pallotini zvou k oslavě památky bl. Richarda Henkese, SAC

V neděli 21. února si připomeneme ve fulnecké farnosti bl. Richarda Henkese, SAC. Mše svaté v tento den ve farním kostele budou v 9 a v 16 hod., při kterých bude také možné uctít ostatky tohoto mučedníka lásky. Jeho život připomene výstava v křížové chodbě, kterou už bude možné navštívit od 12. února, kdy se také začneme modlit novénu.

Připomenutí a modlitba v těchto dnech k tomuto mučedníku může být povzbuzením, inspirací a příkladem pro náš život v době pandemie.

Blahoslavený Richarde Henkesi, oroduj za nás.

Text novény k Bl. R. Henkesovi v PDF: pro otevření klikněte zde.

Text novény k Bl. R. Henkesovi na stránkách farnosti: https://farnostfulnek.cz/node/2369

 

Tags: 

Růženec online

Plakátek

Mládež Fulnek by vás ráda pozvala na společnou modlitbu růžence online za ukončení pandemie. Setkáme se každý čtvrtek ve 20.00 na platformě Google meet. Stačí mít založený google účet a potom jenom rozkliknout následující odkaz.

Chcete-li přejít na růženec, klikněte zde.

Těšíme se na Vás! 

 

Tags: 

Modlitba k svátku Křtu Páně

Bože, Otče všemohoucí, děkuji ti, že tvůj Syn, Ježil Kristus, přišel mezi nás. Narodil se z Marie Panny, přišel k Janu Křtiteli, odmítl Ďábla, který ho sváděl, v úzkosti na sebe vzal důsledky našich hříchů a podstoupil smrt, aby nás zachránil.

Děkuji ti, že jsi tak naplnil sliby dané lidstvu a věrně naplňuješ smlouvu, k níž jsi se ve své svobodě lásky zavázal. I na mne samotného shlédl tvůj Syn ze své slávy, kterou jsi mu dal, a pozvedl mě ve křtu ke svobodě dítěte Božího a dal mi podíl na svém svatém kněžství a důstojnosti krále.

Dej mi, prosím, abych nikdy nezapomněl na den svého křtu a den za dnem i já věrně plnil sliby, kterými jsem se zavázal tobě, Bohu nejvýš spravedlivému a nekonečně milosrdnému.

Prosím o to skrze Krista, který mne vykoupil a s tebou a Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků.

Amen

Tags: 

Ohlášky 3. týdne po narození Páně

♣ Dnes odpoledne v 16 hodin zveme do farního kostela Nejsvětější Trojice na mši svatou.
♣ V sobotu 16. ledna zveme v 16 hodin na mši svatou s nedělní platností do Jílovce a Jerlochovic.
♣ Příští neděli 17. ledna budeme slavit mši svatou ve farním kostel  v 9 a v 16 hodin.
♣ Na Tříkrálovou sbírku můžete přispět do zapečetěných kasiček ve všech  kostelích po mši svaté ještě příští neděli.

Ohlášky 2 týdne po narození Páně

♣ Dnes odpoledne v 16 hodin zveme do farního kostela Nejsvětější Trojice na mši svatou, po které bude do 19 hodin v rámci „vánočních večerů“ kostel zpřístupněn.
♣ Do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích zveme dnes od 14 do 15 hodin k prohlídce „Betléma“.
♣ Ve středu 6. ledna je slavnost Zjevení Páně. Při mši svaté v Děrném a ve Fulneku budeme žehnat vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty s náboženskou tématikou.
♣ V sobotu 9. ledna zveme v 16 hodin na mši svatou s nedělní platností do Jestřábí a Jerlochovic.
♣ V neděli 10. ledna slavíme svátek Křtu Páně. Při mši svaté obnovíme své křestní sliby. Ve farním kostele bude mše svatá v 9 a v 16 hodin.
♣ Také letos můžete podpořit Tříkrálovou sbírku. Dnešní netradiční doba však vyžaduje netradiční řešení. Přispět můžete přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800, v. s. 77708011. V naší farnosti můžete přispět na Tříkrálovou sbírku přímo do zapečetěných kasiček ve všech  kostelích po mši svaté.

Pages

Subscribe to Front page feed