Ohlášky 5. neděle velikonoční

♣ Na čtvrtek 6. května připadá nezávazná památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Zveme na mši svatou
do Fulneku a Lukavce.
♣ Tento týden je první pátek v měsíci. V týdnu budeme navštěvovat nemocné. Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před mší svatou. Ve Fulneku budeme zpovídat
v pátek od 17 hodin.
♣ Na mši svatou s kázáním pro děti zveme v pátek
7. května v 18 hodin do kostela ve Fulneku.
♣ V sobotu 8. května budeme při mši svaté ve Fulneku slavit nezávaznou památku Panny Marie, prostřednice všech milostí.
♣ Příští neděli 9. května bude diecézní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
♣ Za poutní mši svatou k svatému Janu Nepomuckému jste zváni do Jestřábí v neděli 16. května v 15 hodin.
♣ Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Zveme Vás všechny k modlitbě litanii k Panně Marií v rodinách a v naších kostelích. Májové pobožnosti budou vždy po mši svaté.
♣ Od příští neděle se ve Fulneku ruší odpolední mše svaté.
♣ Probíhají stavební práce na ulici Kostelní – výměna vodovodního řádu. Příjezd k faře je omezen.

 

 

Ohlášky 3. neděle velikonoční

♣ Na mši svatou s kázáním pro děti zveme v pátek
23. dubna v 18 hodin do kostela ve Fulneku.
♣ Ve Vrchách budeme v neděli 25. dubna slavit poutní mši svatou k svatému Jiří zakončenou slavnostním eucharistickým požehnáním.
♣ Výuka náboženství na faře bude probíhat podle výuky dětí ve škole. Ti, kteří jdou do školy, ať přijdou na náboženství.   
Rozvrh hodin:
1. třída         
čtvrtek         12:30-13:15
2. třída        
úterý        13:15-14:00
3. třída        
čtvrtek        13:15-14:00
4. třída        
středa         13:15-14:00
5. třída        
středa        14:00-14:45
6.+7. třída        
úterý        14:00-14:45
8.+9. třída        
úterý        14:00-14:45
♣ Pro mladé lidi nabízíme na http://kurzsamueldoo.wz.cz/ informace o kurzu Samuel, který pomáhá mladým lidem při rozpoznávání jejich životního povolání.

Ohlášky 2 něděle velikonoční

♣ Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě Velikonočního třídenní a slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.
♣ Ve sbírce, která se konala na Velký pátek a při adoraci u hrobu Páně a bude předána na opravu a údržbu chrámů ve Svaté Zemi, se vybralo 13 100 Kč.
♣ Dnes, v neděli Božího milosrdenství, jste srdečně zváni v 15 hodin na modlitbu korunky k Božímu milosrdenství, slavnostní chvalozpěz Bože Tebe chválíme  a na  eucharistické požehnání.
♣ Od 17 hodin odpolední mše svatá.
♣ V sobotu 17. dubna v 17 hodin zveme na mši svatou s nedělní platností do Jílovce.
♣ Od tohoto týden budou mše svaté v Děrném a Lukavci od 19 hodin.

Ohlášky 1. velikonočního týdne

♣ Dnes o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jste
srdečně zváni v 15 hodin na slavnostní požehnání zakončené slavným TE DEUM. Na mši svatou zveme v 17 hodin.
♣ Na velikonoční pondělí budou mše svaté ve všech kostelích naší farnosti. Mše svatá v 17 hodin ve Fulneku nebude.
♣ V sobotu 10. dubna v 17 hodin zveme na mši svatou s nedělní platností do Jestřábí.
♣ O 2. neděli velikonoční – neděli Božího milosrdenství 11. dubna budou mše svaté ve všech kostelích. Odpoledne zveme v 15 hodin na slavnostní požehnání a v 17 hodin na mši svatou.
♣  V této nelehké, náročné době nabízíme od neděle Božího milosrdenství putování ostatků sv. Faustyny Kowalské a blahoslaveného Richarda Henkese SAC. Rodiny nebo jednotlivci, kteří by chtěli vyprošovat posilu a požehnání pro sebe a své blízké u ostatků ve svých domovech, se mohou přihlásit v zákristii.

 

 

 

Požehnané Velikonoce.
Aleluja.

 

Týden milosrdenství

Rádi bychom pozvali všechny farníky ke společné modlitbě v týdnu milosrdenství, která bude probíhat každý den vždy od 15:00 do 22:00. V této složité a náročné době pandemie se chceme modlit k milosrdnému Bohu za sebe navzájem a hlavně za nemocné, osamocené, umírající a ty, kteří se o ně starají (lékaře, sestry a dobrovolníky, blízké), a za všechny zemřelé a jejich rodiny.
Zapisujte se prosím do tabulky, ve kterou hodinu se budete modlit. Ať nám i tato aktivita pomůže. 
 

Odkaz do tabulky

Tags: 

Pages

Subscribe to Front page feed