Modlitba k svátku Křtu Páně

Bože, Otče všemohoucí, děkuji ti, že tvůj Syn, Ježil Kristus, přišel mezi nás. Narodil se z Marie Panny, přišel k Janu Křtiteli, odmítl Ďábla, který ho sváděl, v úzkosti na sebe vzal důsledky našich hříchů a podstoupil smrt, aby nás zachránil.

Děkuji ti, že jsi tak naplnil sliby dané lidstvu a věrně naplňuješ smlouvu, k níž jsi se ve své svobodě lásky zavázal. I na mne samotného shlédl tvůj Syn ze své slávy, kterou jsi mu dal, a pozvedl mě ve křtu ke svobodě dítěte Božího a dal mi podíl na svém svatém kněžství a důstojnosti krále.

Dej mi, prosím, abych nikdy nezapomněl na den svého křtu a den za dnem i já věrně plnil sliby, kterými jsem se zavázal tobě, Bohu nejvýš spravedlivému a nekonečně milosrdnému.

Prosím o to skrze Krista, který mne vykoupil a s tebou a Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků.

Amen

Tags: 

Ohlášky 3. týdne po narození Páně

♣ Dnes odpoledne v 16 hodin zveme do farního kostela Nejsvětější Trojice na mši svatou.
♣ V sobotu 16. ledna zveme v 16 hodin na mši svatou s nedělní platností do Jílovce a Jerlochovic.
♣ Příští neděli 17. ledna budeme slavit mši svatou ve farním kostel  v 9 a v 16 hodin.
♣ Na Tříkrálovou sbírku můžete přispět do zapečetěných kasiček ve všech  kostelích po mši svaté ještě příští neděli.

Ohlášky 2 týdne po narození Páně

♣ Dnes odpoledne v 16 hodin zveme do farního kostela Nejsvětější Trojice na mši svatou, po které bude do 19 hodin v rámci „vánočních večerů“ kostel zpřístupněn.
♣ Do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích zveme dnes od 14 do 15 hodin k prohlídce „Betléma“.
♣ Ve středu 6. ledna je slavnost Zjevení Páně. Při mši svaté v Děrném a ve Fulneku budeme žehnat vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty s náboženskou tématikou.
♣ V sobotu 9. ledna zveme v 16 hodin na mši svatou s nedělní platností do Jestřábí a Jerlochovic.
♣ V neděli 10. ledna slavíme svátek Křtu Páně. Při mši svaté obnovíme své křestní sliby. Ve farním kostele bude mše svatá v 9 a v 16 hodin.
♣ Také letos můžete podpořit Tříkrálovou sbírku. Dnešní netradiční doba však vyžaduje netradiční řešení. Přispět můžete přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800, v. s. 77708011. V naší farnosti můžete přispět na Tříkrálovou sbírku přímo do zapečetěných kasiček ve všech  kostelích po mši svaté.

Vánoční a novoroční pořad bohoslužeb

 

24. 12. čtvrtek - Štědrý den – kostel Nejsvětější Trojice

16:00 - mše svatá z vigilie Narození Páně

22:00 - „Půlnoční mše svatá“

24:00 - „Půlnoční mše svatá“

 

25. 12. pátek - slavnost Narození Páně

Stachovice 7:30, Děrné 8:00, Fulnek 9:00 a 16:00,

Lukavec 10:30, Vrchy 10:30.

 

26. 12. sobota – svátek svatého Štěpána

Tags: 

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ (Pro modlitbu u jesliček v rodině)

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ
(Pro modlitbu u jesliček v rodině)
 

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi.

Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte.

Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové.

 

Pages

Subscribe to Front page feed