Rozloučení s O. Pawlem

V neděli bude O. Pawel sloužit poslední mši svatou jako farář naší farnosti.

Děkujeme mu za dlouhá léta duchovního vedení a působení ve farnosti a přejeme mu naplněný život a duchovní růst v novém působišti.

První svaté přijímání 2018

Tags: 

Novena k Duchu Svatému

- Jaké místo ve tvém životě má Maria?
- Archanděl Gabriel řekl Marii: „Duch Svatý na Tebe sestoupí a moc Nejvyššího Tě zastíní. Porodíš Syna a dáš Mu jméno Emanuel.“ Maria řekla: „Ano, souhlasím.“ Je to ano bez „ale“. Jaké je to moje „Ano“?
- Spolu s Marií – desátkem růžence – se pomodli o Ducha Svatého pro naši zem, zvláště pro mladé, pro rodiny a pro nemocné.
Modlitba: Vzývání Ducha Svatého.
 

Tags: 

Pouť seniorů na Mariastein

Tags: 

Stránky

Subscribe to Zdroj pro titulní stránku