Ohlášky 11. neděle v mezidobí

♣ V pátek 18. června zveme v 18 hodin na mši svatou
do Fulneku, kterou bude sloužit novokněz David Kase. Otec David pochází z rodiště otce Jozefa a na kněze byl vysvěcen v květnu letošního roku. Po mši svaté bude otec David udělovat novokněžské požehnání.
♣ V sobotu 19. června bude mše svatá v 17 hodin s nedělní platností v Jílovci.
♣ V neděli 27. června zveme na pouť ke sv. Janu Křtiteli do Lukavce a na pouť ke sv. Petru a Pavlu do Děrného. Po obou poutních mších svatých bude následovat eucharistický průvod.

SLAVNOST ZNOVUOTEVŘENÍ FARNÍHO KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE FULNEKU

Program

 

Sobota 12. června, 18.00

KONCERT VDĚČNOSTI

Účinkují: Novojičínský sbor Ondrášek

Sbormistr: Josef Zajíček, Klavír: Tomáš Vrána, Hoboj: Alena Jestřebská

Varhany: David Postránecký - varhaní improvizace

 

Neděle 13. června – kostel otevřený od 9 do 18 hod.

9. 30 – Modlitba růžence

Ohlášky 10. neděle v mezidobí

♣ V pátek 11. června od 8 hodin bude probíhat úklid farního kostela. Přijďte pomoci s přípravou chrámu na nedělní slavnost.
♣ V pátek, o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, zveme na mši svatou v 18 hodin
do Fulneku.  Při mši svaté
se zasvětíme Srdci Ježíšovu.
♣ V sobotu slavíme památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Zveme na mši svatou v 8 hodin do Fulneku.
♣ V sobotu 12. června bude mše svatá v 16 hodin s nedělní platností v Jerlocho-vicích.
♣ Nedělní mše svatá 13. června bude pouze ve Stachovicích v 7:30 a ve Fulneku děkovná mše svatá v 10 hodin.
♣ Ochotné kuchařky a pekařky prosíme o napečení dobrot na nedělní slavnost, které můžete donést v sobotu večer nebo v neděli před mší svatou na faru.
♣ Kostel bude v neděli otevřený od 9 do 18 hodin.
Od 12 do 18 hodin je potřeba zajistit jeho hlídání. Vzadu v kostele se můžete zapsat
na tuto službu.
♣ Všechny ministranty zveme v neděli 13. června ke službě u oltáře. Sejdeme se nejpozději v 9:30 v sakristii. Prosíme rodiče o podporu svých synů při této službě.

 

 

Ohlášky neděle Nejsvětější Trojice

♣ Dnes odpoledne v 15 hodin zveme do  farního kostela
na eucharistické  požehnání.
♣ Děkujeme všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh Noci kostelů a také těm, kteří pomáhají s úklidem kostelních prostor.
♣ Na slavnost Božího Těla zveme ve čtvrtek 3. června v 18 hodin do farního kostela a v 19 hodin do Lukavce. Po mši svaté bude výstav Nejsvětější Svátosti, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně  
a eucharistické požehnání.
♣ Tento týden je první pátek v měsíci. V tomto týdnu budeme navštěvovat nemocné. Po mši svaté zveme modlitbě litanii k Nejsvětějšímu Srdci Páně. U příležitosti prvního pátku v měsíci zveme na vesnicích vždy půl hodiny před mší svatou a ve Fulneku od 17 hodin ke svátosti smíření.
♣ Děti, které vloni přistoupily k 1. svatému přijímání a jejich rodiny, zveme v pátek ke svátosti smíření a v neděli 6. června do Fulneku na děkovnou mši svatou.
♣ V sobotu 5. června zveme v 17 hodin na mši svatou s nedělní platností do Jestřábí.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy kostelů.
♣ Na děkovnou bohoslužbu, slouženou otcem biskupem Martinem Davidem, za zdárný průběh oprav farního kostela zveme v neděli 13. června v 10 hodin. V 7:30 bude mše svatá ve Stachovicích.

Pages

Subscribe to Front page feed