Modlitební řetězec 24-7

Již několik let probíhá v pátek a v sobotu před 4. postní nedělí iniciativa papeže Františka „24 hodin pro Pána“. V letošním roce tato postní aktivita začne v pátek 25. března o slavnosti Zvěstování Páně.

Naše farnost se připojí k výzvě papeže Františka projektem 24/7. Všichni jste srdečně zváni k modlitbě, která bude probíhat nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

V modlitbě chceme myslet nejenom na utrpení, které prožívají lidé na Ukrajině, ale na naše osobní těžkosti a trápení, které prožíváme ve svém životě a chceme je předložit Pánu. Své úmysly, prosby, ale také poděkování můžete napsat a vložit do připravené nádoby umístěné před obětním stolem v každém kostele. Za tyto intence se budeme společně modlit od pátku 25. března 15,00 hodin do pátku 1. dubna 15,00 hodin. Do tabulky se může zapsat každý, není nutné předem vložit úmysly do nádoby v kostele. Prosíme, zapisujte se k modlitbě do této sdílené tabulky:

24 hodin pro Pána – Tabulky Google

Prosíme také o pomoc těm farníkům, kteří nevlastní počítač a rádi by se do této iniciativy zapojili. Seznamte je s aktivitou a poraďte, jak se mohou do tohoto projektu zapojit. Děkujeme.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.