Noc kostelů v pátek 10. června

V pátek 10. června vás opět po roce zveme na Noc kostelů, kterou letos uvádí verš: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“ Mezi více než tisíci otevřenými chrámy můžete navštívit i náš farní kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku, který bude otevřen už od 10 do 22 hodin.


Program:
10:00 – 15:00 – možnost komentované prohlídky kostela
15:00 – 18:00 – prostor pro ztišení, osobní modlitbu, soukromou prohlídku kostela
18:00 – mše svatá
19:00 – komentovaná prohlídka kostela
20:00 – Večer chval – modlitba doprovázená kapelou a zpěvem
22:00 – společná závěrečná modlitba


Součástí bude také:

  • výtvarný program nejen pro děti „Bůh se skrývá v detailu“
  • výstava relikvií
  • možnost zapálení svíčky, napsání prosby.

Fulnecký barokní chrám udivuje mnohé návštěvníky svou mohutností a velkolepostí. Při letošní Noci kostelů jsme pro vás připravili jiný úkol. Zkuste se při prohlídce kostela zaměřit na nějaký detail, který vás něčím osloví, zaujme a pokuste se ho nakreslit na papír. Stačí úplně jednoduše. Pro nejmenší děti je připravena omalovánka vitrážového okna z kostela sv. Jiří ve Vrchách.

Více na https://www.nockostelu.cz/

Rádi bychom se představili jako chválová (worshipová) kapela. Jsme skupina přátel, kteří se spojili pro jedno – pro chválu, která je odpovědí na Jeho bezhraničnou lásku. Hrajeme, zpíváme a interpretujeme písně k oslavě Pána. Naši touhou je vést druhé lidi ke chvále, aby se Pán skrze naši hudbu dotkl všech srdcí a aby každý poznal, že Bůh je živý – říká Eliška Machalová, která kapelu vede. Kromě pátečního večera můžete tuto kapelu, jejíž členové pochází z Fulneku a blízkých vesnic, slyšet pravidelně jednou měsíčně – při sobotních večerech chval ve farním kostele ve Fulneku.