Nový pomocný kněz – P. Jacek Domanski

Od srpna působí v našem děkanátu nový pomocný duchovní P. Jacek Janusz Domanski. Pochází z Polska z města Bielsko-Biala.

Jak sám říká: „Vnímám to jako dárek biskupství k mému 25. výročí kněžství. Od začátku srpna bydlím na bílovecké faře a rozhlížím se v blízkém a širším okolí.“

V České republice je už od roku 1994, kdy přijel do 4. ročníku kněžského semináře v Olomouci. První 3 ročníky vystudoval v Krakově. Jáhenské svěcení přijal v roce 1996 v Olomouci. Kněžské svěcení v roce 1997 v Ostravě, bylo to první kněžské svěcení v nové diecézi. Jáhenskou službu sloužil v Novém Jičíně.

Otec Jacek zná díky své kněžské službě dobře prostředí Vrbna pod Pradědem, kde naše děti letos prožívaly minitábor. Kromě Vrbna působil také ve farnostech Jablunkov, Bohumín, Sudice a poslední čtyři roky v Ostravě-Třebovicích. „Myslím si, že můj kněžský život je pestrý a není kdy se nudit.“

Přejeme otci Jackovi pevné zdraví, Boží požehnání do jeho kněžské služby v našem děkanátu a ať se mu v naší fulnecké farnosti líbí.