Nebojme se předkládat své úmysly Bohu

Ve farním kostele je umístěná nádoba, do které můžete vkládat své úmysly, které budeme při mši svaté o neděli Božího milosrdenství  a modlitbě korunky předkládat Pánu Bohu.