Velikonoce v naší farnosti

JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH ALELUJA!

Požehnané Velikonoce všem přeje otec Jozef a farníci.

Předvelikonoční svátost smíření

Zveme ke smíření se s Bohem před velikonočními svátky, níže najdete časy, kdy je možno přijít v jednotlivých kostelích:

Fulnekneděle 2.4.14:00-16:00
Vrchypondělí 3.4.17:00-18:00
Stachoviceúterý 4.4.16:00-17:00
Děrnéstředa 5.4.16:30-18:00

Pořad bohoslužeb

Kostel Nejsvětější Trojice

Zelený čtvrtek6.4.18:00
Velký pátek7.415:00
Bílá sobota8.4.20:00
Na Bílou sobotu se shromáždíme před kostelem, přineste si svíce


Zmrtvýchvstání Páně – 9.4.

Stachovice7:30
Lukavec7:30
Fulnek9:00
Děrné10:30
Vrchy10:30


Ministranti

Na zelený čtvrtek MISSA CHRISMATIS – mše s žehnáním olejů a obnovou kněžských slibů) v Ostravě (přihlášení u o. Jozefa do středy).

Nácvik na obřady:

  • Zelený čtvrtek v 16:30
  • Bílá sobota v 18:30

Možnost osobního ztišení a modlitby

Kromě bohoslužeb vás zveme také k bdění v Getsemanské zahradě na Zelený čtvrtek (možnost osobní modlitby po liturgii až do 21 hodin) a ke ztišení se u Božího hrobu, který bude zpřístupněn na Velký pátek po velkopátečních obřadech až do 22 hodin a na Bílou sobotu od 9 do 17 hodin.

O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budeme žehnat velikonoční pokrmy.


Na velikonoční neděli se v Lukavci od 13 hodin uskuteční tradiční Jízda okolo osení. Po jízdě zveme do kostela sv. Jana Křtitele na svátostné požehnání.

Jízda okolo osení na webu Lukavce.