Pozvánka na koncert AVE MARIA 10. 9.

Mariánský svátek Narození Panny Marie oslavíme v neděli 10. září v 17 hodin ve farním kostele Nejsvětější Trojice varhanním koncertem s tenorovým doprovodem „AVE MARIA“.

Vstupné 200 Kč, snížené 150 Kč.

Všechny srdečně zve Comenius Fulnek

Program:

Ludwig van Beethoven – In questa tomba oscura

Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga Es – dur BWV 552

Ignacy Paderewski – Mé slzy byly prolité

Johann Sebastian Bachchorál O Mensch bewein BWV 622

Alessandro Stradella –  Pietà Signore


Johann Gottlieb Graun – Animoso z varhanního koncertu g – moll

Michał Lorenc– Ave Maria

Otmar Mácha – Vánoční toccata

Mieczysław Karłowicz  Promluv si se mnou ještě jednou

Johann Sebastian Bach, Charles Gounod – Ave Maria

Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Omni die dic Mariae – improvizované renesanční variace na téma

Giacomo Puccini – E Lucevan le stele

Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Alleluja (paschálnímonet)– improvizované renesanční variace na téma

Franciszek Schubert – Ave Maria

Arkadiusz Polawski
Tomasz Jedz