24 hodin pro Pána 8. a 9. 3.

Farnosti Fulnek, Odry a Spálov pod záštitou Papežské rady pro novou evangelizaci Vás zvou

do kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku

k prožití postní iniciativy

24 HODIN PRO PÁNA

(tentokrát 18 hodin)

Pátek 8. 3.

15:00       modlitba korunky k Božímu milosrdenství

15:20       adorace Nejsvětější svátosti – ŘKF Fulnek

(společenství Eucharistická hodina, společenství živého růžence, společenství matek a Terciáři)

17:30       modlitba křížové cesty – ŘKF Odry

18:00       mše svatá

18:45       adorace Nejsvětější svátosti – ŘKF  Odry

20:00       adorace Nejsvětější svátosti – duchovní

21:00       kaple na faře – celonoční adorace

(přístup na faru bude od 21 do 6 hodin omezen)

Sobota 9. 3.

06:00       adorace Nejsvětější svátosti v kostele – ŘKF Fulnek (společenství mužů a otců)

07:30       modlitba růžence – ŘKF Spálov

08:00       mše svatá, ukončení.

Po celou tuto dobu bude otevřen kostel k modlitbě, vystavena Nejsvětější svátost k adoraci, dle možnosti bude k dispozici kněz nabízející svátost smíření či rozhovor.