Velikonoce v naší farnosti ALELUJA!

Svatý týden začal Květnou nedělí a připomínkou Ježíšova příjezdu do Jeruzaléma. Při této příležitosti se žehnají ratolesti stromů (kočičky), které připomínají palmové větve. Ty kladli obyvatelé Jeruzaléma před Ježíše a provolávali Hosanna synu Davidovu!

Zelený čtvrtkem jsme vstoupili do „Velikonočního tridua“. Mládež se společně s ostatními farníky vydala v pátek dopoledne na křížovou cestu do Hradce nad Moravicí. Po Velkopátečních obřadech, které připomínají umučení Krista a také v sobotu, byl Boží hrob zpřístupněn všem, kteří se u něj chtěli ztišit k modlitbě.

Západem slunce na Bílou sobotu skončila čtyřicetidenní postní doba. Velikonoční vigilie začíná venku rozděláním ohně a zapálením velikonoční svíce – paškálu, od kterého si rozžali své svíce všichni přítomní. Tmu a ticho v kostele během obřadu vystřídalo světlo, zvonění, zvuk varhan a radostné zvolání ALELUJA – Pán vstal z mrtvých.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně je největší slavností církevního roku. Při Velikonoční neděli se společně radujeme z Kristova vzkříšení a poražení smrti. Při bohoslužbě se také žehnají velikonoční pokrmy. Boží hrob byl letos ozdoben nejen živými květy, ale také rozkvetlými trnovými korunami, které připravovaly děti po celou postní dobu.

Velikonoce jsou také spojeny s množstvích lidových tradic. Kromě „klapotání“, při kterém děti obchází vesnici a nahrazují zvony, které odletěly do Říma, se v Lukavci udržel starodávný křesťanský zvyk „Jízda okolo osení“. Při něm jezdci na svých koních za zpěvu velikonočních písní objíždí Lukavec a přilehlá pole a vyprošují hojnost úrody a požehnání pro celou obec.

Krásné a požehnané Velikonoce všem přejí otec Jozef a otec Tomasz.