Pozvánka na červnové poutě do Lukavce a Děrného

V kostele sv. Jana Křtitele a sv. Barbory v Lukavci budeme slavit poutní mši svatou v neděli 23. června v 10:30 hodin.

Církev slaví narození sv. Jana Křtitele 24. června. Jan se narodil postarším rodičům Zachariášovi a Alžbětě ve starobylé osadě Ejn Kerem, nyní západní části Jeruzaléma. Na své povolání se připravoval asketickým životem v poušti a stal se kazatelem, aby připravoval lidi na příchod Vykupitele. Jak napovídá jeho jméno, pokřtil velké zástupy v řece Jordán, i samotného Ježíše Krista. Je patronem křižáckého řádu Johanitů a mnoha povolání – tkalců, kožešníků, vinařů, kominíků a mnoha dalších.

Poutní mši ke svatému Petru a Pavlovi budeme slavit v děrenském kostele v neděli 30. 6. v 9 hodin.

Petr a Pavel jsou apoštolové s výjimečným významem. Jejich společný svátek se slaví už od poloviny 3. století. V úctě jsou spojováni nejen proto, že oba skončili v Římě, ale ve službě Kristu poznamenali základní strukturu křesťanství svými odlišnými úkoly i charaktery.