Zveme na setkání s p. Otmarem Olivou v úterý 25. 6.

Srdečně zveme nejen všechny farníky na setkání s akademickým sochařem Otmarem Olivou a jeho synem Ondřejem, které se uskuteční v úterý 25. června. Začneme mší svatou v 18 hodin a poté bude následovat představení významu a symboliky nového obětního stolu a ambonu, který oba sochaři vytváří pro náš farní kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku.

O podobě nového liturgického prostoru se můžete dočíst více ve dřívějším článku.